Top 10

Oczyszczalnia drenażowa HABA RL

Model: Drenaż klasyczny

Oczyszczalnia drenażowa, najprostrzy rodzaj oczyszczalni ścieków. Dobór tego typu oczyszczalni ścieków obwarowany jest wieloma warunkami. Najważniejsze z nich to niski poziom wód gruntowych (lustro wody musi być poniżej 1,5m licząc od dna sączka) bardzo dobra przepuszczalność gruntu ( piaski żwiry). Zaletą tego rodzaju oczyszczalni ścieków jest prostota działania oraz niskie koszty eksploatacyjne. Główną wadą to bardzo często popełniane błędy w doborze i wykonawstwie stąd nienajlepsza opinia o nich. Inną wadą jest to, że technologia uniemożliwia pomiar jakości oczyszczonych ścieków.