Top 10

Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków

Model: Pionowy filtr żwirowo-roślinny

Oczyszczalnia hyydrofitowa z filtrem żwirowo roślinnym składa się z 4 podstawowych elementów: osadnika gnilnego, 2. przepompowni scieków podczyszczonych mechanicznie, 3. filtra żwirowo- roślinnego, 4. odbiornika oczyszczonych ścieków - pochłaniacza roslinnego.  Proces oczyszczania polega na (głównie  mechanicznym) oczyszczeniu scieków w osadniku wstępnym  równomiernym rozprowadzeniu podczyszczonego ścieku za pomocą przepompowni po powierzchni pionowego firtra żwirowo roślinnego. w filtrze żwirowo-roslinnym zachodzą procesy głownie biologicznego oczyszczania. Oczyszczony ściek trafia grawitacyjnie do pochłaniacza roślinnego a z niego do środowiska - gruntu. Oczyszczalnia charakteryzuje się doskonałym efektem oczyszczania przez cały rok. Oczyszczalnie tą można zagospodarować tak by  była ozdobą ogrodu.