Top 10

Biohydrofitowa oczyszczalnia ścieków

Model: Biohydrofitowa oczyszczalnia ścieków typoszereg

Oczyszczalnia Biohydrofitowa to efekt pracy i wielu lat doświadczeń przy budowie i serwisowaniu wielu małych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to rozwiązanie łączące zalety oczyszczalni biologicznych i hydrofitowych. Ponadto Biohydrofitowa posiada niedostępny przy innych przydomowych oczyszczalniach unikalny system do utylizacji powstających w niej osadów, który został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP. Dzięki współpracy z polskim MSZ i UNDP W roku 2020 oczyszczalnie zaistniały na rynku białoruskim gdzie są z powodzeniem budowane jako niezawodne, kompleksowe i nie drogie rozwiązania.

Oczyszczalnia Biohydrofitowa działa w systemie mieszanym oczyszczalni biologicznej i hydrofitowej. Wstępną część oczyszczalni stanowi bioreaktor, w którym zachodzą procesy oczyszczania tlenowego metodą osadu czynnego. W pierwszej komorze bioreaktora zachodzi proces wysoko obciążonego osadu czynnego, a w kolejnych proces nisko obciążonego osadu czynnego. Bioreaktor może być przepływowy lub pracujący jako SBR, co oznacza, że wszystkie cykle następują po sobie w ściśle określonym przez Producenta czasie. Nad prawidłową pracą bioreaktora typu SBR czuwa nowoczesny i niezawodny sterownik. Reguluje on czasy napowietrzania i odpompowania oczyszczonych ścieków. Regulacja napowietrzania następuje  według harmonogramu lub konieczności odpompowania ścieku oczyszczonego przed czasem wskazanym w harmonogramie np. przy niespodziewanie większym zrzucie ścieków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W obu rozwiązaniach ścieki surowe dopływają do pierwszej komory bioreaktora gdzie zachodzi ich uśrednienie i pierwszy etap oczyszczania metodą wysoko obciążonego osadu czynnego. Dalej ścieki przelewają się przez specjalne zasyfonowanie do drugiego biologicznego reaktora, w którym rozwijają się mikroorganizmy oczyszczające ścieki tzw. osad czynny. W pierwszym reaktorze, który cały czas jest wypełniony (nigdy nie jest opróżniany) ścieki są wstępnie podczyszczane. Pełni on także funkcje zbiornika retencyjnego, który znacząco podnosi odporność oczyszczalni na nierównomierność w dopływie ścieków oraz gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie przy zróżnicowanym obciążeniu ładunkiem zanieczyszczeń. W rozwiązaniu SBR ściek jest odpompowany według harmonogramu dwa razy na dobę bezpośrednio do drugiej hydrofitowej części oczyszczalni i przedostaje się do odbiornika - gruntu.  W rozwiązaniu przepływowym ściek z ostatniej komory bioreaktora ( wyposażonej w filtr) przepływa do przepompowni i dalej ciśnieniowo do hydrofitowej części oczyszczalni.

 

Oczyszczalnia  Biohydrofitowa to urządzenie małej retencji wody, gdyż ścieki po bioreaktorze nie trafiają bezpośrednio do podziemnego drenażu ale służą faktycznie do podlewania roślin nasadzonych w części hydrofitowej. Wydłuża to obieg wody, a rośliny odparowując ją do środowiska tworzą korzystny mikroklimat.

 

 

OSAD- UTYLIZACJA

Podczas pracy oczyszczalni w bioreaktorach powstaje osad, jest to osad inny od tych osadów gromadzących się w przypadku konwencjonalnych rozwiązań z osadnikiem wstępnym lub gnilnym. Osad stanowią w głównej mierze kłaczki osadu czynnego, jest on ustabilizowany tlenowo.

Do utylizacji osadu wykorzystać należy moduł do przerobu osadu na nawóz organiczny dostarczany opcjonalnie z oczyszczalnią Biohydrofitową. Moduł do utylizacji osadów składa się ze zbiornika wyposażonego w system odwadniania i napowietrzania osadu. Dzięki odpowiedniej konstrukcji urządzenia i odpowiedniemu umiejscowieniu w procesie oczyszczania, do napowietrzania odwodnionego osadu wykorzystywane jest powietrze wydmuchiwane przez dyfuzory podczas natleniania ścieku w bioreaktorze. Urządzenie wyposażone jest w filtr workowy wykonany ze specjalnego materiału, który służy odwodnieniu osadu. Przy napełnianiu urządzenia osadem należy dodać substrat w postaci przygotowanej mieszanki dostępnej u Producenta. Mieszanka ma za zadanie poprawić proces utylizacji osadu i stworzyć odpowiednie środowisko do rozwoju wermikultury dżdżownic kalifornijskich. Gdy osad zostanie odpowiednio odwodniony (po czasie około 2 tygodni ) należy zasiedlić go dżdżownicami. Utylizacja osadów trwa około 6 miesięcy, po tym czasie należy przerobiony osad wyrzucić do odpadów organicznych lub wykorzystać jako nawóz pod rośliny nieuprawne.