Top 10

BioEkocent 3300 CCENTROPLAST

Model: BioEkocent3300

Jedna z najprostrzych pod względem działania oczyszczalni ścieków dostepnych na rynku polskim. . Oczyszczalnia wykorzystuje technologie osadu czynnego, praca oczyszczalni odbywa się w sposób przepływowy. Zastosowanie przepływowego modelu oczyszczania było możliwe ze względu na dużą pojemność a tym samym buforowość układu -  3,3m3.  Oczyszczalnia standardowo wyposarzona jest w dobrej jakości membranową dmuchawę powietrza marki secoh i dyfuzor talerzowy marki jager. BioEkocent3300 nie posiada sterowania ani innej automatyki. Oczyszczalnia charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem przy czynnościach serwisowych. Serwis oczyszczalni polega na okresowym usuwaniu osadów ściekówych i obsłudze dmuchawy membranowej. Pozytywnie pośród konkurencyjnych rozwiązań oczyszczalni opartych o przepływowy bioreaktor z osadem czynnym oczyszczalnia BioEkocent3300 wyróżnia się: Wytrzymałością - możemy zagłębiać do głębokości 1,2m p.p.t., pojemnością 3,3m3, doświadczeniem producenta z tym modelem - BioEkocent 3300 dostępny od 11 lat.