Aktualności

29.03.2018

Firma EKOPROM Michał Hawryłyszyn uzyskała grant na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 B

Firma EKOPROM Michał Hawryłyszyn uzyskała grant na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europ

Firma EKOPROM Michał Hawryłyszyn uzyskała grant na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2 Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia jest zakup usług badawczych polegających na opracowaniu ostatecznej koncepcji i projektu urządzenia (modułu do przeróbki i utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków) do wytwarzania, sprzedaży i montażu oraz opracowanie technologii przetwarzania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na kompost.

Planowane efekty:

Realizacja przedsięwzięcia i przeprowadzenie prac badawczych pozwoli na wprowadzenie do oferty firmy ekoinnowacyjnego urządzenia do utylizacji osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu ich powstawania.

Przedsięwzięcie zakłada również opracowanie zgłoszenia patentowego na sposób (technologię) i urządzenie wraz z jego złożeniem.

Wartość projektu: 118 080,00 PLN

Wysokość grantu: 81 600,00 PLN