Top 10
1

SBR Primo HABA RL

Model: SBR-K6 Primo

2

Bamartech

Model: Bio Solid typoszereg biologicznych oczyszczalni SBR

3

SZAMBA, ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE Z PEHD SPIRO

Model: SZAMBA, ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE Z PEHD SPIRO

4

BioPura KINGSPAN KLARGESTER

Model: BioPura 4

5

Oczyszczalnia drenażowa HABA RL

Model: Drenaż klasyczny

7

BioDisc BA KINGSPAN KLARGESTER

Model: BIODISK BA 6

8

Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków

Model: Pionowy filtr żwirowo-roślinny

9

BioEkocent 3300 CCENTROPLAST

Model: BioEkocent3300

10

SBR SOTRALENTZ

Model: Actibloc 4

11

SL Bio SOTRALENTZ

Model: BIO DUO 0,9

12

Ekohouse

Model: VH4L